Яшан Олександр Іванович

Яшан Олександр Іванович

Українець, народився у м. Київ у 1963 році. У 1980 році після закінчення середньої школи вступив до Тернопільського медичного інституту (зараз Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського), який закінчив з відзнакою у 1986 р. за спеціальністю лікувальна справа.

Після закінчення Вузу рік працював лікарем-інтерном, а після закінчення інтернатури отримав спеціалізацію лікаря оториноларинголога (ЛОР). З 1987 по 1988 був лікарем-отоларингологом у Теребовлянській центральній районній лікарні. З 1988 по 1994 рр. працював ЛОР-лікарем медико-санітарної частини Тернопільського комбайнового заводу. У 1993 р захистив кандидатську дисертацію на тему: "Тимпанопластика ІV типу, клініко-аудіологічне дослідження". З лютого 1994 р. працював асистентом курсу оториноларингології Тернопільської медичної академії імені І.Я.Горбачевського.

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Нові варіанти морфо-функціональних операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит». У 2003 році став доцентом кафедри оториноларингології та офтальмології ТДМУ, а у 2004 – професором цієї ж кафедри. З березня 2006 року займає посаду завідувача кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

Проф. О.І.Яшан - автор понад 140 наукових робіт в тому числі підручника "Медсестринство в оториноларингології" та компакт-диска "Оториноларингологія", за якими навчаються студенти більшості Вузів України. Отримав 8 патентів України на винаходи. У 1996 та у 2001 і 2006 роках атестований Міністерством охорони здоров'я України на "Вищу" атестаційну категорію за спеціальністю "Отоларингологія".

Головна Сфера наукових і практичних інтересів – хірургія вуха. На даний момент особисто прооперував більше 1600 хворих на різноманітні хвороби вуха. Проходив стажування у Віденському медичному університеті (Австрія) та у міжнародному центрі слуху та мови (Польща). Член Української асоціації отіатрів, отохіругів і отоневрологів, регулярно бере участь у семінарах і засіданнях асоціації як доповідач, і як активний учасник круглих столів.


Павлюк Петро Степанович

Павлюк Петро Степанович

Лікар оториноларинголог закінчив Львівський Державний Медичний Університет ім. Данила Галицького у 2002 році, пройшов дворічну інтернатуру з отоларингології у Львівській обласній клінічній лікарні ім. князя Лева. Почав медичну практику у 1-й міській клінічній лікарні де і досі працює.

У 2006 році пройшов стажування в Брюссельському Університеті, Бельгія (Vrіje Unіversіteіe Brussel) з функціональної хірургії додаткових пазух носа, де під керівництвом професора Пітера Клемента оволодів методиками операцій на навколо носових пазухах за допомогою ендоскопічного обладнання.

Повернувшись на Україну придбав за власні кошти ендоскопічне обладнання, що дозволило застосувати здобуті знання в практичній роботі.

Завдяки знанню англійської і польської мов, а також набутому лікарському досвіду, був запрошений на стажування у місто Лодзь, Польща, в "Центр профілактики і лікування порушень голосу і слуху Інституту медицини праці" (Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzen Glosu i Sluhu Instytut Medycyny Pracy w Lodzi), де протягом двох років під керівництвом професора Маріоли Слівінської- Ковальської займався проблемами зниженого слуху і вушним шумом, що дало можливість досконало оволодіти методиками діагностики і лікування вказаної патології. Накопичений матеріал дозволив у 2007 затвердити докторську дисертацію на тему «Вушні шуми без діагностованої причини і без втрати слуху» у науковій раді Інституту медицини праці (Лодзь).

Повернувшись до Львова широко використовує новітню методику лікування пацієнтів з вушним шумом (TRT tіnnіtus retraіnіng therapy), яка полягає у навчанні хворого відволіктись від проблеми, забути про вухо, що шумить, не звертати на це уваги тобто вилікуватися.

Зустріч з професором Яшаном відкрило перед Петром Степановичем нові перспективи в оволодінні хірургічної складової лікування патології вуха. Знання та практичний досвід сучасних аудіометричних досліджень, отримані на стажуваннях, виявилися актуальними в запровадженні сучасних методик лікування патології слуху на Львівщині.